Informatii mediere

Ce este medierea?

Medierea reprezinta o modalitate facultativa de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor.
Medierea se bazeaza pe increderea pe care partile o acorda mediatorului, ca persoana apta sa faciliteze negocierile dintre ele si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile.
(Articolul 1 alin.1 si 2 din Legea nr. 192/2006 actualizata la zi cu modificarile si completarile ulterioare)

Cand se poate face apel la mediere?

Medierea sta la dispozitie tuturor celor care doresc o abordare amiabila si eleganta a situatiilor conflictuale inca inainte ca acestea sa ajunga in fata instantei de judecata.
Daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere in mod voluntar, inclusiv dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente, convenind sa solutioneze pe aceasta cale orice conflicte in materie civila, comerciala, de familie, in materie penala, precum si in alte materii, in conditiile prevazute de lege.
Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-si solutiona disputele prin mediere atat in afara, cat si în cadrul procedurilor obligatorii de solutionare amiabila a conflictelor prevazute de lege.
(Articolul 2 alin.1 si 3din Legea nr. 192/2006 actualizata la zi cu modificarile si completarile ulterioare)

Ce avantaje va ofera medierea?

Pentru partile ajunse intr-o stare conflictuala medierea aduce beneficii reale in ceea ce priveste: pastrarea confidentialitatii si discretiei situatiei; protejarea vietii private a partilor; economie de timp si bani printr-o abordare directa si imediata a situatiei; o solutie de consens in avantajul ambelor parti si nu una impusa de instanta de judecata; posibilitatea continuarii relatiei dintre parti; investitie financiara redusa comparativ cu deschiderea unei actiuni in instanta.
Pentru desfasurarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor civile de catre instantele judecatoresti sau arbitrale va fi suspendata la cererea partilor, in conditiile prevazute de art. 242 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedura civila. Cursul termenului perimarii este suspendat pe durata desfasurarii procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnãrii contractului de mediere. Cererea de repunere pe rol este scutita de taxa judiciara de timbru.
In cazul in care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotãrâre, potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de procedurã civila. Odata cu pronuntarea hotararii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru platite pentru învestirea acesteia.
(Articolele 62 si 63 din Legea nr. 192/2006 actualizata la zi cu modificarile si completarile ulterioare)

Cine este mediatorul?

Poate fi mediator persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

a) are capacitate deplina de exercitiu;

 b) are studii superioare;

c) are o vechime în muncã de cel putin 3 ani sau a absolvit un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii si avizat de Consiliul de mediere;

d) este aptã, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activitãti;

e) se bucurã de o bunã reputatie si nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infractiuni intentionate, de naturã sã aducã atingere prestigiului profesiei;

f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în conditiile legii, cu exceptia absolventilor de programe postuniversitare de nivel master în domeniu, acreditate conform legii si avizate de Consiliul de mediere;

g) a fost autorizatã ca mediator, în conditiile prezentei legi.

(Articolul 7 din Legea nr. 192/2006 actualizata la zi cu modificarile si completarile ulterioare)
Mediereamea.ro va sta la dispozitie cu servicii de mediere profesioniste dedicate oferite prin mediator Ramona Groapa. Informatii detaliate despre dansa regasiti in sectiunea INFORMATII MEDIATOR.

Cum se alege un mediator?

Mediatorii autorizati sunt inscrisi in Tabloul mediatorilor, intocmit de Consiliul de mediere si publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I.
Consiliul de mediere are obligatia sa actualizeze periodic si cel putin o data pe an Tabloul mediatorilor si sa îl puna la dispozitie celor interesati la sediul sau, al instantelor judecatoresti, al autoritatilor administratiei publice locale, precum si la sediul Ministerului Justitiei si pe pagina de Internet a acestuia.
(Articolul 12 alin. 1 si 3 din Legea nr. 192/2006 actualizata la zi cu modificarile si completarile ulterioare)
Este important ca impreuna cu mediatorul d-voastra sa construiti o relatie bazata pe incredere si transparenta si sa abordati o atitudine constructiva, deschisa atunci cand alegeti calea medierii. In acest fel va asigurati toate premisele unei solutii durabile si castigatoare pe termen lung.

Unde poate avea loc medierea?

Partile aflate in conflict se prezinta impreuna la mediator. In cazul in care se prezinta numai una dintre parti, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte parti invitatia scrisa, in vederea acceptarii medierii si incheierii contractului de mediere, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitatia se transmite prin orice mijloace care asigura confirmarea primirii textului.
Medierea are loc, de regulă, la sediul mediatorului. Daca este cazul, medierea se poate desfasura si in alte locuri convenite de mediator si de parţile aflate în conflict.
(Articolul 43 alin. 1 si articolul 51 din Legea nr. 192/2006 actualizata la zi cu modificarile si completarile ulterioare)

Cine plateste onorariul mediatorului?

Daca nu s-a convenit altfel, aceste sume (reprezentand tariful serviciilor de mediere de care beneficiza partile) vor fi suportate de catre parti in mod egal.
(Articolul 45 lit. f din Legea nr. 192/2006 actualizata la zi cu modificarile si completarile ulterioare)

Cum se desfasoara medierea?

Medierea se bazeaza pe cooperarea partilor si utilizarea, de catre mediator, a unor metode si tehnici specifice, bazate pe comunicare si negociere. Metodele si tehnicile utilizate de catre mediator trebuie sa serveasca exclusiv intereselor legitime si obiectivelor urmarite de partile aflate in conflict. Mediatorul nu poate impune partilor o solutie cu privire la conflictul supus medierii.
Partile aflate in conflict au dreptul sa fie asistate de avocat sau de alte persoane, in conditiile stabilite de comun acord. In cursul medierii partile pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispozitie, in conditiile legii.
Sustinerile facute pe parcursul medierii de catre partile aflate in conflict, de persoanele prevazute la art. 52 si la art. 55 alin. (1), precum si de catre mediator au caracter confidential fata de terti si nu pot fi folosite ca probe in cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu exceptia cazului in care partile convin altfel ori legea prevede contrariul. Mediatorul va atrage atentia persoanelor care participa la mediere in conditiile art. 52 asupra obligatiei de pastrare a confidentialitatii si le va putea solicita semnarea unui acord de confidentialitate.
Daca, pe parcursul medierii, apare o situatie de natura sa afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau impartialitatea mediatorului, acesta este obligat sa o aduca la cunostinta partilor, care vor decide asupra mentinerii sau denuntarii contractului de mediere. Mediatorul are dreptul sa se abtina si sa inchida procedura de mediere, procedand potrivit dispozitiilor art. 56, care se aplica in mod corespunzator.
In cazul in care conflictul supus medierii prezinta aspecte dificile sau controversate de natura juridica ori din orice alt domeniu specializat, mediatorul, cu acordul partilor, poate sa solicite punctul de vedere al unui specialist din domeniul respectiv. Atunci cand solicita punctul de vedere al unui specialist din afara biroului sau, mediatorul va evidentia doar problemele controversate, fara a dezvalui identitatea partilor.

Articolul 56 arata ca procedura de mediere se inchide, dupa caz:

a) prin incheierea unei intelegeri intre parti in urma solutionarii conflictului;
b) prin constatarea de catre mediator a esuarii medierii;
c) prin depunerea contractului de mediere de catre una dintre parti.

In cazul in care partile au incheiat numai o intelegere partiala, precum si in cazurile prevazute la alin. (1) lit. b) si c), orice parte se poate adresa instantei judecatoresti sau arbitrale competente.
La inchiderea procedurii de mediere, in oricare dintre cazurile prevazute la art. 56 alin. (1), mediatorul va întocmi un proces-verbal care se semneaza de catre parti, personal sau prin reprezentant, si de mediator. Partile primesc cate un exemplar original al procesului-verbal.
Cand partile aflate in conflict au ajuns la o intelegere, se redacteaza un acord care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui inscris sub semnatura privata. Intelegerea partilor nu trebuie sa cuprinda prevederi care aduc atingere legii si ordinii publice, dispozitiile art. 2 fiind aplicabile. Intelegerea partilor poate fi afectata, in conditiile legii, de termene si conditii.
Intelegerea partilor poate fi supusa verificarii notarului public in vederea autentificarii ori, dupa caz, incuviintarii instantei de judecata, in conditiile prevazute la art. 63.
(Articolele 50-59 din Legea nr. 192/2006 actualizata la zi cu modificarile si completarile ulterioare)

Cand se poate renunta la mediere?

In orice faza a procedurii de mediere, oricare dintre partile aflate in conflict are dreptul de a denunta contractul de mediere, incunostintand, in scris, cealalta parte si mediatorul. Mediatorul ia act de denuntarea unilaterala a contractului de mediere si, in cel mult 48 de ore de la data primirii incunostintarii, intocmeste un proces-verbal de inchidere a procedurii de mediere. Daca una dintre partile aflate in conflict nu se mai prezinta la mediere, fara a denunta contractul de mediere in conditiile alin. (1), mediatorul este obligat sa faca toate demersurile necesare pentru a stabili intentia reala a partii respective si, dupa caz, va continua sau va închide procedura de mediere.
(Articolul 60 din Legea nr. 192/2006 actualizata la zi cu modificarile si completarile ulterioare)

Este medierea cea mai eficienta modalitate de solutionare a situatiilor conflictuale?

Medierea este o oportunitate pentru orice persoana fizica, individ sau familie si/sau persoana juridica sau institutii ale statului de a aborda amiabil si constructiv o situatie conflictuala fara neaparat sa aiba legatura cu instanta de judecata.
Abordand situatia prin mediere partile pot face uz, in scopul cautarii celei mai bune solutii, de toate informatiile pe care le au, experientele anterioare si interesele lor reale. Mediatorul face apel la diferite tehnici de dezamorsare a tensiunilor conflictuale si ghidare a interactiunii spre construirea unei solutii care sa avantajeze si sa raspunda intereselor ambelor parti.

In mediere SOLUTIA este data de catre parti astfel incat ea este una durabila si castigatoare pe termen lung.
In mediere singurele care judeca sunt partile aflate in starea conflictuala si nu o instanta de judecata sau o terta parte.
Medierea asigura discretie, confidentialitate si protejeaza viata de familie (in mod deosebit atunci cand sunt implicati si copii).
Medierea insemana abordarea unei situatii in timp scurt si cu o investitie financiara si emotionala redusa raportat la castigul final.
Medierea este voluntara, doar TU ca si parte poti decide calea pe care vrei sa o urmezi si poti alege sa faci totul mai simplu.

Incearca, medierea te asteapta !